Byggedagene lot seg inspirere av Ydalir

Byggedagene er bransjens årlige møteplass for kunnskapsdeling. I år besto programmet blant annet av to damer fra Elverum. De inspirerte flere hundre tilhørere til å tenke nytt, grønt og effektivt.

Heidi Erikstad, som til daglig jobber som prosjektleder i eiendomsstaben i Elverum kommune, sto i dag på scenen foran flere hundre aktører fra byggebransjen og fortalte hvordan bransjen enklere kan finne fram til nye, og kanskje grønnere, leverandører enn de som allerede er kjent for dem.

Prosjektleder i Elverum kommune, Heidi Erikstad.

Senere på programmet sto prosjektleder for Ydalir, Anna-Thekla Tonjer, på samme scene. Hun var på Byggedagene for å fortelle om planleggingen av Norges mest framtidsrettede bydel, som er under planlegging i Elverum.

Alle er nysgjerrige på Ydalir

Bydelen er del av NTNU og Sintef sitt forskningsprosjekt kalt ZEN, som går ut på å bygge områder der CO2-utslippet er lavest mulig og i tillegg kompenseres ved å produsere ren energi som for eksempel ved solcelle. Byggingen har ikke en gang startet, men oppmerksomheten rundt Ydalir er stor, og det er slett ikke første gang Anna-Thekla viser fram grustaket i Elverum på kartet foran en stor forsamling.

– Vi jobber nå med en konseptutredning, etter å ha fått støtte fra Enova, et statlig foretak som dekker kostnader til gode tiltak for redusert energiforbruk i samfunnet. Dette har gitt oss mulighet til å planlegge hvordan området utformes med sentrale aktører som kommunen, Eidsiva, Hedmark trafikk, SØIR, lokale leverandører og utbyggere. Deres innspill blir viktige i jobben med å skape et miljøvennlig nabolag som først og fremst oppleves som et godt sted å bo, sier hun.

Og når Anna-Thekla var ferdig med sin presentasjon, som hun holdt sammen med Lars Bugge som er konsulent fra Asplan Viak, takket Sverre Tiltnes, dagens konferansier og direktør av Bygg 21 dem av med en klar oppfordring til publikum: Look to Elverum!