Tok spadetak for en klimanøytral fremtid

Camilla (3) tok første spadetak i Ydalir tirsdag og skreiv historie. Dette markerte byggestart av Ydalir barnehage og skole – første nybygg på forskningssenteret ZENs vei til klimanøytrale nabolag i Norge.

Camilla Erikstad Jachwitz (3) og ordfører Erik Hanstad (63) gikk sammen om første spadetak for Ydalir barnehage og skole tirsdag.

Med dette markerte Elverum kommune byggestart i sitt største klima-prosjekt hittil. Samtidig er barnehagen og skolen de første nybyggene som bygges i det nasjonale forskningssenteret ZEN, ledet av NTNU og SINTEF Byggforsk.

I planleggingsarbeidet er det lagt vekt på samspill mellom bygg og folk, mellom barnehage og skole og de forskjellige aktørene som må til for å bygge skolen. Camilla og Erik gikk sammen om handlingen i den samme, gode samarbeidsånden som har preget planleggingen av prosjektet.

HELHET OG ENDRET HANDLINGSMØNSTER

– Vi kan aldri bygge oss ut av klimakrisen, sa kommunens prosjektleder Heidi Erikstad. – Ydalir barnehage og skole sikter mot miljøsertifiseringen BREEAM Very Good, og skolen har passivhusstandard. Men ZEN handler om mer enn sertifiseringer. Skal vi få til klimanøytrale nabolag, må det bygges og tilrettelegges for å endre handlingsmønstre.

Det er dette ZEN vil oppnå. Det er tidligere bygget Powerhouse og bygg merket Zero Emission Buildings. I Ydalir skal utslipp av skadelige klimagasser minimeres. Samtidig skal det produseres grønn energi, ved for eksempel solenergi, som en kompensasjon for utslippene som ikke kan unngås. Ideen er at disse møtes i et nullpunkt i løpet av byggenes levetid – derav navnet Zero Emission.

For å få til dette, har prosjektgruppa blant annet sett på hvordan en kan få ned bilkjøring til og fra barnehagen og skolen. Det vil ikke bli ansattparkering tilknyttet byggene, og det er for eksempel jobbet med Hedmark Trafikk for å planlegge et bedre kollektivtilbud.

– Et tiltak for å få ned bruken av bil, er å tilby mye i umiddelbar nærhet, påpekte Erikstad. – Vi vil at uteområdet på skolen skal brukes av hele befolkningen, og har derfor planlagt uteområdet som en krysning mellom skolegård, bypark og naturområde.

I tillegg er skolebygget bygd så det blir enkelt å leie ut kun deler av bygget, for eksempel skolekjøkkenet eller kunst- og håndverksalen. Sånn kan lokalmiljøene ta i bruk disse også etter skoletid.

BYGD FOR GOD PEDAGOGIKK

Å bygge nye barnehage- og skolebygg tillater en ny tenkning rundt organisering og pedagogikk, en mulighet utviklingsledere for henholdsvis barnehage og skole, Ingunn Brønstad og Monica Bekkelien, har tatt i mot med åpne armer.

– Byggene skal ha en utstrakt bruk av tre, en miljøvennlig trend som jo er positivt for Elverum som region, kunne Monica fortelle. – Vi vil ha ærlige bygg, der ungene kan se byggenes bæring og hvordan konstruksjonene er satt sammen. Kanskje dette kan inspirere framtidige entreprenører og grundere?

Ingunn Brønstad pekte på at dette blir bygg for hele Elverum. – I barnehagen får vi en storstue som vi ikke har i barnehagene i Elverum i dag. Dette skal tas i bruk av alle kommunens barnehager.