Artikkel: Politikerne besøkte Ydalir skole

Formannskapet i Elverum kom med masse skryt da de besøkte Ydalir skole. Alle politikerne var enige om at dette var en flott skole.

Tidlig i mai 2019 gjennomførte Elverum kommune og Betonmast Innlandet AS den første av i alt fire delovertakelser i prosjektet Ydalir skole og barnehage. Begge bygningene bygges i heltre.

Elverum kommune har nå overtatt Ydalir skole med klasserom og kontorer.

EFFEKTIV PROSESS

Den første delovertakelsen skjer helt i tråd med tidsplanen som ble berammet da konkurransen om Ydalir skole ble utlyst for 2,5 år siden.

– Aldri tidligere har Elverum kommune gjennomført en så effektiv prosjekteringsprosess fra skisse til nå nært ferdigstilte bygg og uteområder. Alle involverte aktører har lagt ned en formidabel innsats, sier prosjektleder for Elverum kommune, Heidi Erikstad.

Onsdag 15. mai kom formannskapet i Elverum på besøk, og de var alle enige om at dette har blitt en fantastisk flott skole. Erikstad guidet politikerne gjennom hele skolen. I løpet av høsten vil det bli en åpen dag på skolen for de som vil se hvordan den ser ut inni.

SPENNENDE BYGGEPROSJEKT

Prosjektleder i Betonmast Innlandet avd. Hamar, Henning Sørlie, var også med og viste fram den nye skolen. Etter nesten 40 år i bransjen er det første gang han er med å sette opp en bygning i heltre.

– Vi har følt at skolen i seg sjøl vært ganske hektisk framdrift på. Vi har hatt cirka et års byggetid, og det er kortere enn vanlig, men samtidig er det en annen byggemetode med massiv tre som gjør at vi klarte å bygge på så kort tid, sier Sørlie.

– Det er veldig spennende å være med på en forholdsvis ny byggemetode med massivt tre. Det er givende. Jeg har aldri vært med på denne typen prosjekt før så det er veldig artig. Jeg synes det ble veldig bra. Jeg vil berømme samarbeidet med Elverum kommune og Heidi Erikstad spesielt. Hun har vært bestemt, men rettferdig og dyktig, sier Sørlie.

Også Erikstad er fornøyd med samarbeidet med Betonmast.

FLERE DELOVERTAGELSER

Av praktiske hensyn har Elverum kommune sammen med samspillsentreprenør Betonmast Innlandet AS valgt å dele inn i overtakelsen av Ydalir skole og barnehage i flere delovertagelser.

Det er store arealer som skal besiktiges før formell overtagelse kan skje. En oppsplitting gjør det enklere å koordinere ferdigstillelsen med egne aktiviteter før oppstart av ordinær drift.

Overtakelse av barnehagen er berammet til 3. juni. Overtakelse av idrettshallen er planlagt til 13. juni, og utearealene overtas i begynnelsen av august.

Parallelt med dette skal Elverum kommune klargjøre IKT-løsninger, møblere, og installere annet utstyr. Det skal også på plass kunstverk i begge byggene.

SAMSPILLENTREPRISE

Ydalir skole og barnehage ble planlagt med unormalt kort prosjekterings- og byggetid. At prosjektet likevel blir ferdigstilt i henhold til planen, tror Erikstad langt på vei lar seg forklare ved valget av gjennomføringsmodell.

– Et byggeprosjekt er som et puslespill: Alle brikkene er nødvendige for at prosjektet skal bli vellykket.

I en samspillentreprise er målet at alle brikkene skal være tilstede samtidig, og sammen utforme det ferdige produktet.

– Vi har valgt samarbeidspartnere som innehar kompetanse og motivasjon for å jobbe frem mot våre mål. Betonmast Innlandet AS har sammen med arkitekt Ola Roald AS og landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS vært sentrale aktører gjennom hele prosjektet og satt sitt tydelige preg på det, sier hun.

– Både totalentreprenør og underleverandører er fra Innlandet, og at vi har denne kompetansen lokalt kan Innlandet være stolt av, sier Erikstad.

Tekniske entreprenører og rådgivere, leverandører av produkter, håndverkere, og kommunens egne ressurser, både på eiendom og i utdanningssektoren, har vært bidragsytere gjennom hele prosessen og er like viktige brikker for sluttresultatet.

– Når barnehagen og skolen åpner i august starter jobben med å høste av de planlagte gevinstene av prosjektet. Målet er at Ydalir skole og barnehage skal bli det positive tilskuddet til læring, dannelse, folkehelse, integrering og samhold som vi vet at det kan bli, sier Erikstad.