Prestmyra bru åpnet for trafikk

Etter at Statens vegvesen hadde godkjent både brua og trafikkavviklingsplanen for området, kunne endelig de første bilene krysse Prestmyra bru på riksveg 25 i Prestmyrbakken tirsdag 18. desember 2018. 

Prestmyra bru sto ferdig i november. Men de første testene av brua ble ikke godkjent av Statens vegvesen, og åpningen av brua måtte derfor utsettes. Etter at unøyaktigheter ved to av stagfestene var justert, kunne trafikken slippes over brua tirsdag ettermiddag.

– I framdriftsplanen hadde vi satt 15. desember som dato for åpning av brua. Vi har hatt god framdrift på byggeprosjektet siden oppstarten 4. april, og hadde derfor håpet å kunne åpne tidligere. Men tekniske utfordringer med å få brua godkjent hindret oss i dette. Vi er svært lettet over å kunne sette trafikk på brua nå, ikke minst med tanke på at vintertrafikken til Trysil forventes å øke inn mot jul, sier Odd Erling Lange, daglig leder i Elverum Vekst.

SKOLESKYSS UT UKA

I de åtte månedene brua har vært under oppføring, har trafikken til Trysil blitt ledet gjennom Olav Sæters veg og Langholsvegen på Løvbergsmoen, før den igjen har kommet inn på Trysilvegen.

Skolebarna i området har fått tilbud om skoleskyss til Frydenlund skole i anleggsperioden. Tilbudet om skoleskyss fortsetter frem til og med fredag 21. desember.

MÅTTE VÆRE PÅ PLASS

Prestmyra bru med planfri kryssing for den nye lokalveien Prestmyrveien, er en viktig del av den infrastrukturutbyggingen som gjøres i Ydalir. Uten denne løsningen på plass kan ikke skolen og barnehagen åpne i august 2019, det er et rekkefølgekrav fra Statens Vegvesen.

Det er Elverum Vekst som er byggherre for Prestmyra bru og vegomleggingen i Prestmyrbakken. Entreprenør for vegprosjektet er Gjermundshaug Anlegg AS, mens entreprenørselskapet Kruse Smith AS har bygget selve brua.