Arbeidsmetoden

Innovasjon må til for å nå målet om lavutslippssamfunnet, og det at bygninger står for rundt en tredel av energiutslippene gjør grønnere nybygg til et svært viktig satsningsområde i Norge.

Mange innovasjonsprosjekter forblir en ide, da det er tryggest å gjøre ting på samme måte som før. Enova, et statlig foretak som skal være en pådriver mot lavutslippssamfunnet, har tatt dette på alvor og støtter innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Fikk mest støtte av alle

Hvert år gjennomfører Enova fire søknadsrunder, der egnede prosjekter beskriver sine planer og bakgrunn for å motta støtte for videre arbeid. Ydalir-prosjektet søkte Enova om støtte den 1. mai 2016, og fikk tildelt 1 million kroner i støtte til utredning. Ydalir fikk mest av alle i søknadsrunden og det høyeste beløpet Enova har mulighet til å gi. Dette fører med seg en tillitserklæring, noen krav og ikke minst en veldig god mulighet for Elverums nye bydel.

Det er svært få, om noen, som har gjennomført et prosjekt med så ambisiøst miljømål på områdenivå som i Ydalir. Enova-støtten er blant annet brukt til en konseptutredningsfase som strakk seg fra september 2016 til mai 2017. I denne perioden ble det arrangert fem workshops i Elverum, med deltakere fra ulike miljøer innen byggteknologi, arkitektur og grønn områdeutvikling fra så å si hele landet. Her fikk grunneiere, utbyggere, kommunen og andre aktuelle aktører møtes og diskutere forskjellige tema som må tas hensyn til i planleggingen av et helt nytt boligområde.

Samarbeid og grundig planlegging

I disse møtene ble det holdt innlegg fra arkitektkontor som Snøhetta, lokale aktører som Moelven treindustri og utbyggere som vil satse i Ydalir. Fellesnevneren var fokuset på de miljøvennlige mulighetene, og samtidig hvordan Ydalir skal bli et godt sted å bo. Viktige aktører som lokalt renovasjonsfirma, energileverandør og ansvarlig for kollektivtrafikk var inkludert i utredningen, og kom med viktige innspill som sikrer at bydelen går rundt på en miljøvennlig måte.

Et konkret eksempel på hva som kom ut av dette, er den nye gangstien som vil binde Ydalir til sentrum av Elverum på oversiden av Trysilvegen. Denne skal bygges som et samarbeid mellom kommunen og Eidsiva som energileverandør, da Eidsiva uansett må grave opp en kanal for å tilby fjernvarme til bydelen. Veien var opprinnelig en ide fra det lokale arkitektkontoret Plan1, og at vi fikk mulighet til å samle aktørene på tvers og alle deres gode ideer gjorde dette til en mulighet.

Resultatet av konseptutredningen er Ydalir-Masterplan, som du kan laste ned her.

Stor interesse utenfra

Å motta støtte fra Enova henger høyt i byggebransjen, og både det at Elverum fikk til dette, og hvordan det er blitt løst, har vakt oppsikt i bransjen generelt og i andre kommuner. Mer informasjon om planleggingen av Ydalir er etterspurt, og representanter har vært på besøk hos andre kommuner og i diverse byggefora for å snakke mer om hvordan det er jobbet for å skape et godt og svært framtidsrettet nabolag i Elverum.

Her kan du lese Enova-rapporten fra Ydalirs områdeplanlegging.

Mor og datter ved Sagtjernet – en av mange fine plasser i umiddelbar nærhet til Ydalir. Foto: Rakel J. Berg