Bo i Ydalir

Vil du bo i Ydalir?

Elverums nye, klimanøytrale bydel kombinerer det som gjør livet godt og enkelt, med innovative løsninger som tar hensyn til miljøet. Plasseringen er urban og naturnær på samme tid.

Interessert i å kjøpe tomtearealer i Ydalir? Se mer her.

I Ydalir skal det bygges boliger tilpasset alle livsfaser: Leiligheter, eneboliger og andre enheter tilpasset dine behov. Med store grøntarealer, skole, barnehage, idrettshall og butikk i nabolaget, er alt du trenger i hverdagen i umiddelbar nærhet. Hvis du vil ut av Ydalir, er det kort vei og gode kommunikasjonsmuligheter til sentrum av Elverum, marka og badeplassen ved Sagtjernet. Felles parkeringsløsninger gjør biltrafikken rundt skoleplassen minimal, som vil gi et hyggelig og trygt miljø for barn og andre fotgjengere.

Det er en fare for at du blir litt sprekere

Vi har gjort det veldig enkelt for deg å ta sykkelen og Ydalir ligger svært sentralt. I Elverum er det tilrettelagt for mange aktiviteter, og om vinteren vil skiløypene gå fra døra og langt innover i skogen som er nærmeste nabo til bydelen. Ydalir er også et knutepunkt for kollektivtrafikken, og det vil gå hyppige busser til sentrum, Elverum stasjon og Terningen arena.

Det er store muligheter for nye venner

Ydalir bygges som en del av ZEN, der N i forkortelsen står for nabolag. Skolebygget er tilpasset varierte aktiviteter påettermiddags- og kveldstid, og den nevnte N´n gjør oss forpliktet til å levere gode løsninger på tvers av folks boliger. Kanskje en felles bilordning, smørebod eller et sykkelverksted kan friste?

Når kan du kjøpe bolig?

Det er allerede noen utbyggere som har kjøpt områder i Ydalir som de vil utvikle til gode boliger for deg, og flere står for tur. De jobber nå med reguleringsplaner sammen med Elverum kommune, og så fort dette er klart vil vi oppdatere med kontaktinformasjon her for alle som er interesserte i å bo i Ydalir.

Utbyggerne som utvikler Ydalir er:

 

Les mer om arbeidsmetoden som har lagt grunnlaget for Ydalir. Her kan du også se dokumentene som utbyggere i Ydalir må forholde seg til for å oppnå ambisjonen om lavest mulig utslipp til høyest mulig bostandard.

Det er store muligheter for nye venner

Ydalir bygges som en del av ZEN, der N i forkortelsen står for nabolag. Skolebygget er tilpasset varierte aktiviteter påettermiddags- og kveldstid, og den nevnte N´n gjør oss forpliktet til å levere gode løsninger på tvers av folks boliger. Kanskje en felles bilordning, smørebod eller et sykkelverksted kan friste?

Når kan du kjøpe bolig?

Det er allerede noen utbyggere som har kjøpt områder i Ydalir som de vil utvikle til gode boliger for deg, og flere står for tur. De jobber nå med reguleringsplaner sammen med Elverum kommune, og så fort dette er klart vil vi oppdatere med kontaktinformasjon her for alle som er interesserte i å bo i Ydalir.

Utbyggerne som utvikler Ydalir er:

 

Les mer om arbeidsmetoden som har lagt grunnlaget for Ydalir. Her kan du også se dokumentene som utbyggere i Ydalir må forholde seg til for å oppnå ambisjonen om lavest mulig utslipp til høyest mulig bostandard.