Bo i Ydalir

Vil du bo i Ydalir?

Elverums nye, klimanøytrale bydel kombinerer det som gjør livet godt og enkelt, med innovative løsninger som tar hensyn til miljøet. Plasseringen er urban og naturnær på samme tid.
Når kan du kjøpe bolig?

Seks utbyggere har kjøpt tomteområder i Ydalir bydel. Her skal det bygges gode boliger, og for enhver smak. Sammen med Elverum kommune jobber utbyggerne nå med reguleringsplanene for området. Så snart disse er klare, kommer vi tilbake med nærmere kontaktinformasjon for alle som vil kjøpe bolig i Ydalir bydel. Enn så lenge kan du lese litt mer her om de utbyggerne som skal være med på å utvikle den grønneste bydelen i Elverum:

 

Interessert i å kjøpe tomtearealer i Ydalir? Se mer her.

I Ydalir skal det bygges boliger tilpasset alle livsfaser: Leiligheter, eneboliger og andre enheter tilpasset dine behov. Med store grøntarealer, skole, barnehage, idrettshall og butikk i nabolaget, er alt du trenger i hverdagen i umiddelbar nærhet. Hvis du vil ut av Ydalir, er det kort vei og gode kommunikasjonsmuligheter til sentrum av Elverum, marka og badeplassen ved Sagtjernet. Felles parkeringsløsninger gjør biltrafikken rundt skoleplassen minimal, som vil gi et hyggelig og trygt miljø for barn og andre fotgjengere.

Det er en fare for at du blir litt sprekere

Vi har gjort det veldig enkelt for deg å ta sykkelen og Ydalir ligger svært sentralt. I Elverum er det tilrettelagt for mange aktiviteter, og om vinteren vil skiløypene gå fra døra og langt innover i skogen som er nærmeste nabo til bydelen. Ydalir er også et knutepunkt for kollektivtrafikken, og det vil gå hyppige busser til sentrum, Elverum stasjon og Terningen arena.

Det er store muligheter for nye venner

Ydalir bygges som en del av ZEN, der N i forkortelsen står for nabolag. Skolebygget er tilpasset varierte aktiviteter påettermiddags- og kveldstid, og den nevnte N´n gjør oss forpliktet til å levere gode løsninger på tvers av folks boliger. Kanskje en felles bilordning, smørebod eller et sykkelverksted kan friste?

Les mer om arbeidsmetoden som har lagt grunnlaget for Ydalir. Her kan du også se dokumentene som utbyggere i Ydalir må forholde seg til for å oppnå ambisjonen om lavest mulig utslipp til høyest mulig bostandard.

Det er store muligheter for nye venner

Ydalir bygges som en del av ZEN, der N i forkortelsen står for nabolag. Skolebygget er tilpasset varierte aktiviteter påettermiddags- og kveldstid, og den nevnte N´n gjør oss forpliktet til å levere gode løsninger på tvers av folks boliger. Kanskje en felles bilordning, smørebod eller et sykkelverksted kan friste?

Les mer om arbeidsmetoden som har lagt grunnlaget for Ydalir. Her kan du også se dokumentene som utbyggere i Ydalir må forholde seg til for å oppnå ambisjonen om lavest mulig utslipp til høyest mulig bostandard.