Samarbeidspartnere

Forskningssenteret ZEN, Eidsiva og SpareBank 1 Østlandet er blant samarbeidspartnerne som gjør Ydalir bedre.
Fjernvarme fra Eidsiva bioenergi

Eidsiva bioenergi vil levere fjernvarme til oppvarming av boligene i Ydalir. Energikilden til fjernvarmen er basert på brenning av lokalt og regionalt trevirke.  Eidsiva vil også tilrettelegge for en ny gangveg når de legger fjernvarmetraséen, som gir enda kortere veg mellom Ydalir og sentrum.

Grønt boliglån i samarbeid med SpareBank 1 Østlandet
Les mer på nettsidene til SpareBank 1 Østlandet.

SpareBank 1 Østlandet vil være en bank med en tydelig bærekraftprofil, og inngikk samarbeidsavtale med Ydalir om grønt boliglån i januar 2018.  For privatpersoner som ønsker å investere i bolig i Ydalir, har de utviklet et svært gunstig lån med 0% rente på deler av lånet første låneår.

Grønt boliglån kan også søkes om til miljøtiltak i boliger utenom Ydalir, men boligene som bygges etter Ydalirs Masterplan del 2 er forhåndsgodkjent for denne typen lån. Se mer om lånet her.

Pilot i forskningssenteret Zero Emission Neighbourhood

Ydalir bygges nå som del av ZEN, et forskningssenter ledet av SINTEF Byggforsk og NTNU, som Elverum kommune og Elverum Tomteselskap er partnere i. Bygninger står for 40 prosent av all energibruk i Norge. Forskningssenterets arbeid er høyst relevant i en tid der staten legger stadig flere føringer for å bygge mer miljøvennlig, blant annet for å nå målene i Paris-avtalen. Les mer om ZEN her.

Utbyggere i Ydalir

Seks utbyggere kjøpt tomtearealer i Ydalir. Disse skal bygge fremtidens boliger i Elverums grønneste bydel:

Nordbolig

Bakke Eiendom/FagFlis Elverum

Høyden Ydalir

Muspelheim Ydalir

Norgeshus (Vikingbygg)

Smart Eiendom (Enter Gruppen og Vi-Invest)