Skolen og barnehagen

Skolen og barnehagen

Når skoleåret starter igjen etter sommerferien 2019, vil Elverum kommune ta i mot barneskoleelever på en splitter ny skole i Ydalir. Barnehagen vil ligge rett ved den nye skolen.

Skolen vil få kapasitet til å huse 350 elever, og bygges av BetonmastHæhre. Med på laget er arkitektkontoret, Ola Roald, som blant annet står bak det nye høyskolebygget på Evenstad.

Ny barnehage bygges som del av samme prosjekt. Resultatet blir topp moderne og svært miljøvennlige bygg, og det er lagt opp til spennende læring på for eksempel et eget ”Newton-rom” for naturfagtimer. I bestillingen har kommunen også lagt vekt på at skolen, barnehagen og uteområdene skal utformes på en måte som vekker kreativitet og undring hos barna som skal bruke området.

Følg byggingen av barnehage og skole direkte her.

Bygges for flerbruk

Barnehagen og skolen bygges som et fleksibelt bygg til bruk på kveldstid. Tanken er at man kan leie rom som kjøkken og håndverkssaler til aktiviteter etter skoletid i Ydalir, og vi håper skolegården vil brukes av alle Elverums barn også på kveldstid. Skolen og barnehagen blir selve hjertet i Elverums nye bydel, og hit ønsker vi alle velkommen.

Nedenfor er skissene for Ydalir barnehage og skole. Det bygges også en idrettshall tilknyttet skolen, og uteområdet utformes så det kan fungere som en bydelspark etter åpningstid for barnehage og skole.

Ydalir barnehage
Illustrasjon av en base i Ydalir barnehage
Skisse over Ydalir barnehage

 

Ydalir skole
Illustrasjon av Ydalir skole

 

Skisse over Ydalir skole.
Skisse over Ydalir skole.