Skolen og barnehagen

Høsten 2019 kunne Elverum kommune ta i mot barn på helt ny barnehage og skole midt i Ydalir.

Skolen er bygd for 350 elever av BetonmastHæhre. Ny barnehage ble bygd som del av samme prosjekt, med åtte avdelinger fordelt på fire fløyer. I barnehagen finnes det sanserom, stort fellesrom med scene, verksted, kjøkken, garderober og stellerom. Arkitektkontoret Ola Roald, som blant annet står bak det nye høyskolebygget på Evenstad, har tegnet byggene.

Resultatet er topp moderne og svært miljøvennlige bygg, og det er lagt opp til spennende læring for barnehagebarn og elever. I planleggingen har kommunen lagt vekt på at skolen, barnehagen og uteområdene skal utformes på en måte som vekker kreativitet og undring hos barna som skal bruke området.

Bygd for flerbruk

Barnehagen og skolen er fleksible bygg til bruk på kveldstid. Tanken er at man kan leie rom som kjøkken og håndverkssaler til aktiviteter etter skoletid i Ydalir, og vi håper skolegården vil brukes av alle Elverums barn også på kveldstid. Skolen og barnehagen blir selve hjertet i Elverums nye bydel, og her er alle velkomne.

Det er også bygd en idrettshall tilknyttet skolen, og uteområdet er utformet så det kan fungere som en bydelspark etter åpningstid for barnehage og skole.

Les mer om Ydalir barnehage og skole på Elverum kommunes nettsider.

Ydalir barnehage
Illustrasjon av en base i Ydalir barnehage
Skisse over Ydalir barnehage
Barnehagens uteområder
Barnehagens uteområder. Foto: Elverum kommune

 

Artig å leke i barnehagen!
Artig å leke i barnehagen! Foto: Elverum kommune

 

Ydalir skole
Illustrasjon av Ydalir skole

 

Skisse over Ydalir skole.
Skisse over Ydalir skole.
Velkommen til skolestart i Ydalir.
Elevene ønskes velkommen til skolestart i Ydalir. Foto: Elverum kommune
Rektor Monica Bekkelien viser fram uteklasserommet. Foto: Elverum kommune