Home

Zero Emission Neighbourhood

Ydalir bygges som del av ZEN, et forskningssenter ledet av SINTEF Byggforsk og NTNU, som Elverum kommune og Elverum Tomteselskap er partnere i.

Samarbeidspartnere

Ydalir organiseres av Elverum vekst, som igjen eies av Elverum kommune. I planleggings- og byggearbeidet har mange gode, lokale og nasjonale samarbeidspartnere bidratt til at Ydalir blir en helt unik bydel i Norge.

NYHETER

Fantastiske elverumsinger!

Vi har vært rundt i Elverum og tatt bilder av fine folk og steder i byen vår. Her er noen av elverumsingene vi møtte, og vi er veldig glade for

Elever forteller om Ydalir

Frydenlund blir etter hvert naboskolen til Ydalir skole. I juni har elevene der hatt klima og Ydalir på timeplanen, og avsluttet med å besøke tomta der Ydalir skole skal stå